Klankschaal massage

Wanneer een klankschaal aangeslagen wordt, geeft de schaal een geluid en een trilling.

Een gezond lichaam heeft een eigen trillingsfrequentie. Wanneer ergens een blokkade is, wordt deze trillingsfrequentie lager. Ons lichaam bestaat voor meer dan 70% uit water. Hierdoor kan de trilling van de klankschaal zich snel door het lichaam verplaatsen

Klankschaal massages zijn geschikt voor mensen die veel in hun hoofd zitten en gespannen zijn.

Een klankschaal massage brengt weer balans tussen lichaam en geest, een betere nachtrust, meer vitaliteit en energie. Je kunt beter omgaan met stress en de concentratie verbeterd aanzienlijk.

Over Jolanda

Massages

Prijzen

Lid van de Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs

Eén van de doelen van de Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs is ondersteuning bieden aan de professionele ontwikkeling van de stoelmasseurs en het bevorderen van deskundigheid. De Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs bewaakt en bevordert de kwaliteit en deskundigheid van aangesloten stoelmasseurs. Elk lid moet de gedragscode onderschrijven en naleven.

Traditionele massage – Hotstone massage – Hoofdpijnmassage – Stoelmassage – Massage bij kanker – Voetmassage